Skip to main content

De sloop is de afgelopen periode gevorderd. Het vrijgekomen puin is gebruikt om op hoogte te kunnen slopen. Inmiddels is het dak er af en zijn de gevels ingezaagd.